Synteza bialek

Synteza bialek
Biosynteza i degradacja białek regulowane są ilością i jakością podawanych pokarmów, czynnikami hormonalnymi, zmianami środowiska wewnętrznego oraz czynnikami pozaustrojowymi (toksyny bakteryjne, leki, promienie rtg itd.).

Przy podaży tzw. minimum białkowego bilans azotowy może być wyrównany, jeśli ustrój nie cierpi głodu kalorycznego. Przy podawaniu nawet dużych ilości białka, przekraczających tzw. optimum białkowe, procesy degradacji mogą przeważać nad procesami biosyntezy, w przypadkach współistniejącego niedostatku kalorycznego. W tej ostatniej sytuacji dochodzi do wzmożonego rozpadu białka endogennego, ulegającego przekształcaniu na węglowodany i (lub) tłuszcze oraz spalaniu do CO2 i wody. Wśród hormonów stymulujących biosyntezę białek wymienić -należy androgeny, insulinę, hormon somatotropowy, estrogeny oraz małe dawki trójjodotyroniny i tyroksyny. Efekt odwrotny wykazują glikokorly-kosteroidy, progesteron oraz duże dawki przetworów tarczycy. W końcu na syntezę białka wpływ maja zmiany stężenia jonów wodorowych lub składu elektrolitowego płynów ustrojowych oraz różne czynniki egzogenne. Powszechnie znany jest kataboliczny wpływ kwasicy, zasadowicy, hipokaliozy, toksyn bakteryjnych, promieni rtg, antybiotyków oraz dużych dawek witaminy A