Oligopeptydy

Oligopeptydy
Los oligopeptydów zawartych w treści jelitowej może być następujący: a) oligopeptydy ulegają hydrolizie w świetle jelita pod wpływem peptydaz uwolnionych z rąbka szczoteczkowego jelit, a następnie ulegają absorpcji w sposób opisany dla wolnych aminokwasów, b) oligopeptydy przenoszone są białkami nośnikowymi ze światła jelita do cytoplazmy, gdzie ulegają rozpadowi do wolnych aminokwasów pod wpływem peptydaz cytoplazmatycznych lub c) oligopeptydy łączą się rąbkiem szczoteczkowym, po czym dopiero poddawane są działaniu peptydaz zlokalizowanych w samej błonie komórkowej.

W krwi żylnej jelit stwierdza się przeważnie tylko wolne aminokwasy oraz niewielkie ilości dwu- lub trójpeptydów. Z powyższego wynika, że w nabłonku jelitowym istnieje niezależny układ transportowy dla oligopeptydów, umożliwiający asymilację aminokwasów nawet wówczas, kiedy uszkodzeniu ulegają układy przenośnikowe, warunkujące wchłanianie wolnych aminokwasów. Taka sytuacja występuje u chorych z celiakią rodzinną, u których absorpcja wolnych aminokwasów ze światła jelita jest znacznie upośledzona, natomiast absorpcja oligopeptydów jest jeszcze dobrze zachowana. Ten fakt wskazuje na możliwość utrzymania wyrównanego bilansu azotowego u wielu chorych z zespołami wadliwego wchłaniania lub (i) trawienia przez doustne podawanie oligopeptydów. Po wchłonięciu część aminokwasów dostaje się do krążenia wrotnego i -do wątroby, pozostała zaś ilość — do krążenia ogólnego.