Medycyna - Choroba Gravesa Basedowa

Medycyna - Choroba Gravesa Basedowa
Jest to zaburzenie hormonalne, w którym znaczną, lecz bynajmniej nie jedyną rolę odgrywa gruczoł tarczowy. Choroba występuje 5—6krotnie częściej u kobiet, w wielu przypadkach dowiadujemy się o rodzinnym jej charakterze.

W chorobie GravesBasedowa tarczyca pozostaje pod wpływem patologicznego czynnika stymulującego, który powstaje w układzie immunokompetentnym ustroju. Wspomniany czynnik, zwany long acting thyroid stimulator (LATS), jest przeciwciałem; należy do grupy immunoglobulin. Stężenie tyreotropiny (TSH) w surowicy osób z czynną chorobą GravesBasedowa jest niskie, najczęściej śladowe. Wydzielanie TSH przez przysadkę jest więc zablokowane i nie następuje pod wpływem dożylnie wprowadzonego TRH. Innym przejawem zaburzeń hormonalnych jest nadczynność gruczołu tarczowego, spostrzegana u większości osób z, chorobą GravesBasedowa. Może jednakże istnieć choroba GravesBasedowa z wyrównaną czynnością hormonalną tarczycy (euthyieosis}. Stwierdzono, że w chorobie GravesBasedowa z ciężką nadczynnością dochodzi w tkankach obwodowych do zwiększonej przemiany tyroksyny w trójjodotyroninę.