Galaktozemia

Galaktozemia
Galaktozemia jest spowodowana niedoborem lub zmianami w budowie białkowej części transferazy galaktozo-1-fosforanourydylowej. Sposób dziedziczenia jest autosomalny, recesywny.

Synteza bialek

Synteza bialek
Biosynteza i degradacja białek regulowane są ilością i jakością podawanych pokarmów, czynnikami hormonalnymi, zmianami środowiska wewnętrznego oraz czynnikami pozaustrojowymi (toksyny bakteryjne, leki, promienie rtg itd.).

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza
Jest wrodzonym defektem przemiany materii, dotyczącym kompleksu proteaz z alfa2-makroglobuliną. Pomimo że nie poznano jeszcze dokładnie biochemicznego podłoża choroby, przypuszcza się, że jest ona spowodowana zmniejszonym powinowactwem alfa2-makroglo-bulin osocza do proteaz lub blokadą receptora proteazowego alfa3-makroglo-buliny przez nie znaną jeszcze substancję.

Skrobiawica

Skrobiawica
Skrobiawica mięśni szkieletowych objawia się znacznym osłabieniem siły mięśniowej i opadaniem powiek. U wielu chorych ze skrobiawicą pierwotną stwierdza się objawy skazy krwotocznej spowodowanej niedoborem czynnika X krzepnięcia.

Zaburzenia trawienia

Zaburzenia trawienia
Skrobia, która stanowi około 70% zawartych w przeciętnej diecie węglowodanów, ulega w przewodzie pokarmowym szybkiej hydrolizie pod wpływem zawartych w ślinie oraz w soku dwunastniczym alfa-amylaz (hydroliza 1,4-alfa połączeń między 2 cząsteczkami glukozy).

Oligopeptydy

Oligopeptydy
Los oligopeptydów zawartych w treści jelitowej może być następujący: a) oligopeptydy ulegają hydrolizie w świetle jelita pod wpływem peptydaz uwolnionych z rąbka szczoteczkowego jelit, a następnie ulegają absorpcji w sposób opisany dla wolnych aminokwasów, b) oligopeptydy przenoszone są białkami nośnikowymi ze światła jelita do cytoplazmy, gdzie ulegają rozpadowi do wolnych aminokwasów pod wpływem peptydaz cytoplazmatycznych lub c) oligopeptydy łączą się rąbkiem szczoteczkowym, po czym dopiero poddawane są działaniu peptydaz zlokalizowanych w samej błonie komórkowej.